Ga door naar hoofdcontent
NieuwsNieuwe subsidieronde voor programma School en Omgeving

Nieuwe subsidieronde voor programma School en Omgeving

Dinsdag 5 maart 2024

Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om, samen met gemeenten en lokale partijen, naast het reguliere curriculum extra activiteiten aan te bieden zoals sport, techniek, cultuur en huiswerkbegeleiding. Nieuwe aanvragers wordt ook gevraagd om met meerdere partijen een lokale coalitie te vormen. Op veel plekken is de bibliotheekorganisatie onderdeel van deze coalitie. De subsidieregeling School en Omgeving 2023-2025 is bedoeld voor scholen met een hoge relatieve onderwijsachterstandsscore (categorie A-vestigingen) en voor scholen die vorig schooljaar al deelnamen aan het programma School en Omgeving (categorie B vestigingen). In de nieuwe subsidieronde wordt het aantal scholen dat subsidie kan aanvragen uitgebreid.

Programma School en Omgeving

Kinderen en jongeren leren veel op school, maar een belangrijk deel van de ontwikkeling vindt rond en buiten school plaats. Een ouder die ’s avonds voorleest of helpt bij het huiswerk, naar muziekles, voetbaltraining, leren programmeren; allemaal activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die deze brede ontwikkeling optimaal ondersteunt.

Het programma ‘School en omgeving’ startte in 2022 met als doel kansengelijkheid onder kinderen en jongeren te vergroten door tijdens hun basis- en middelbare schooltijd extra activiteiten aan te bieden. Het programma van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft dit een impuls met een subsidieregeling. De Gelijke Kansen Alliantie ondersteunt coalities en zorgt voor het delen van kennis en ervaringen.

Meer informatie

Voor zowel bestaande als nieuwe scholen zijn vragenuurtjes ingepland. Tijdens deze uurtjes wordt een korte introductie gegeven over het programma en de subsidieregeling. Ook kun je vragen stellen over je aanvraag en ontwikkeling van het buitenschoolse aanbod. Per vragenuur vind je hier de deelnamelink, je hoeft je dus niet aan te melden. Heb je vragen over samenwerking met partners in de regio, het vormen van een nieuwe coalitie of het aansluiten bij bestaande coalities? Neem dan contact op met de regiocoördinator van jouw regio! Vragen over de regeling, het subsidieproces, de verantwoording of het aanvraagformulier? Neem dan contact op met DUS-I.