Lees verder
Eind 2019 is de RI&E Openbare bibliotheken geactualiseerd en voor toetsing ingediend bij het Steunpunt RI&E. De nieuwe RI&E heeft de instemming van een gecertificeerde arbeidsdeskundige en van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers die betrokken zijn bij de cao OB.

Op 16 januari 2020 hebben sociale partners bericht ontvangen van het Steunpunt RI&E dat de erkenning van het branchespecifieke RI&E instrument van de branche Openbare Bibliotheken met drie jaar is verlengd. Bibliotheken met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van dit RI&E instrument komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling.

Je krijgt toegang tot de nieuwe RI&E OB via www.rie.nl/instrumenten/openbare-bibliotheken