Lees verder

Tijdens de behandeling van de Cultuurbegroting door het ministerie van OCW op 18 november, diende Lodewijk Asscher (PvdA) een motie in om het stimuleringsfonds voor bibliotheken te verruimen.

Ruim veertig bibliotheken hebben zich gemeld voor de tijdelijke stimuleringssubsidie voor het behoud van bibliotheken kleine gemeenten. Voor deze subsidie kwamen maar 12 bibliotheken in aanmerking. Omdat het aantal gemeenten zonder bibliotheek dreigt toe te nemen, verzoekt Asscher samen met Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) om het stimuleringsfonds te verruimen en ook open te stellen voor bibliotheken in financiële problemen buiten kleine gemeenten/kernen.

Lees de volledige Motie van het lid Asscher c.s. over openstellen van het stimuleringsfonds voor bibliotheken in financiële problemen.