Lees verder
Werkgevers, van zowel bedrijven als instellingen, kunnen ESF-subsidie 'Duurzame inzetbaarheid (DI)' aan vragen van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juni 2018.

Deze subsidies zijn voor projecten die zich richten op het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Bevorderen

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bevorderen van gezond en veilig werken: een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
Of aan het bevorderen van een leercultuur en het stimuleren van interne mobiliteit en ontwikkelmogelijkheden van werkenden.

Aanvragen

Organisaties kunnen per project maximaal € 12.500 ontvangen. Meer info op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Tiptrack

De grootste uitdaging voor werkgevers op het terrein van DI is het in beweging krijgen van medewerkers ofwel het nemen van eigen regie door medewerkers als het gaat om gezondheid, vitaliteit en mobiliteit (employability). U zou hierbij gebruik kunnen maken van een dienst van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) Tiptrack. Dit is een online tool en mobiele app Tiptrack die hierbij kan helpen. Meer informatie hierover vindt u op www.awvn.nl.