Lees verder
Brancheverenigingen in de culturele en creatieve sector stelden gezamenlijk de Code Diversiteit & Inclusie op die op 1 overhandigd werd aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). “Als een sector het goede voorbeeld moet geven is dat de cultuursector: we zijn van en voor iedereen”, aldus de minister.

Handvatten voor inclusie

De code biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. Met het toepassen van de code zet een culturele of creatieve organisatie een wezenlijke stap om relevant en aantrekkelijk te blijven voor alle groepen in onze snel veranderende samenleving.

Wat is de Code Diversiteit & Inclusie?

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector. De code is zelfregulerend opgesteld, met als doel de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving in de sector te representeren. Het is noodzaak dat de sector gelijkwaardig toegankelijk en aantrekkelijk is voor iedereen, waarbij iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd en zich gehoord en thuis voelt.

Wat is er veranderd aan de Code?

De Code Diversiteit & Inclusie vervangt de Code Culturele Diversiteit. Het perspectief van de code is verbreed van culturele diversiteit naar diversiteit & inclusie. In dit nieuwe perspectief is, naast culturele diversiteit, ook oog voor andere vormen van verschil. De code erkent dat de unieke identiteit van ieder mens tegelijkertijd langs verschillende lijnen wordt gevormd.

Hoe werkt de Code Diversiteit & Inclusie?

De code richt zich specifiek op werkenden in de culturele en creatieve sector, en bestaat uit een vijftal principes die zijn uitgewerkt in een stappenplan. De code wordt toegepast door de stappen uit te voeren. Het is daarmee geen afvinklijst. Gedrag, inclusief denken en handelen, bepaalt de werking en de kracht van de code.

Overheden

Overheden die de code willen gebruiken bij de toekenning van subsidies, zien toe op de naleving van het principe ‘pas toe en leg uit’. De aanpak en verantwoording daarover door de organisatie geven aanleiding voor een terugkerend gesprek over de bevordering van diversiteit en inclusie.

Impactstrategie

Een gedragscode staat nooit op zichzelf en gedrag verandert niet vanzelf. Om de organisaties te ondersteunen vind je op www.codedi.nl tools, educatie, publicaties en voorbeelden uit de praktijk.

Over de Code Diversiteit & Inclusie

De Code Diversiteit & Inclusie, onderdeel van een breder Actieplan Cultuur & Creatief Inclusief, is geschreven in opdracht van de Federatie Cultuur. De penvoering van het Actieplan wordt per 2020 overgenomen door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie & Amateurkunst (LKCA).