Lees verder
In maart zijn de eerste twee werkgroepen van start gegaan voor input nieuwe gezamenlijke cao voor bibliotheken en kunsteducatie.

In de werkgroepen zitten vertegenwoordigers uit beide branches van werkgevers- en werknemerszijde en nog twee P&O-functionarissen.

Aanpak

De aanpak is in principe in de werkgroepen hetzelfde, al kan die natuurlijk op basis van ervaring aangepast worden.
De eerste bijeenkomsten zijn in beide werkgroepen gebruikt om out of the box de onderwerpen te benaderen, als ware er nog geen regelingen.

Bij de tweede bijeenkomsten hebben de werkgroepen aangegeven wat ze uit de huidige regelingen willen behouden en wat ze liever niet in een nieuwe cao terug zien.

Thema’s

Werkgroep 1 (Ontslag en reorganisatie en Medezeggenschap/vakbondsfaciliteiten) had drie onderwerpen op het programma:

  • Einde arbeidsovereenkomst
  • Medezeggenschap en vakbondsfaciliteiten
  • Sociaal plan

Werkgroep 2 (Salariëring) boog zich over salaris en toeslagen.

Terugkoppeling

Werkgroep 1 heeft een eerste terugkoppeling gedaan via een rapportage aan de cao-tafels van COAOB en OAK. In het gezamenlijk overleg van de cao-tafels op 27 maart leverde dit een keur aan ideeën en suggesties op.