Lees verder
De complete cao-tekst, met salaristabel en een overzicht van de inhoudelijk gewijzigde artikelen met een toelichting daarop zijn als pdf beschikbaar.

Zodra alle wijzigingen ook op onze website zijn verwerkt wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

De stukken kunt u vinden op het dossier Werkgeverszaken | Vernieuwde cao.