Lees verder
De leden van de VOB en de leden van de vakorganisaties FNV Publiek Belang en CNV Connectief hebben ingestemd met het akkoord voor een nieuwe cao voor openbare bibliotheken.

De nieuwe cao Openbare Bibliotheken kent een looptijd van vier jaar van 15 juni 2015 – 30 juni 2019, net als het sociaal contract.

Het principeakkoord, het sociaal contract en een uitgebreide toelichting vindt u onder het dossier Arbeidsvoorwaarden | Vernieuwde cao (voor de uitgebreide toelichting eerst rechtsboven inloggen).