Lees verder
Op 21 april heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nieuwe beleidsregels 'De zieke werknemer' gepubliceerd.

In de beleidsregels staat onder andere welke gezondheidsgegevens van werknemers door werkgevers mogen worden verwerkt.
Verder is er specifieke aandacht voor de verwerking van gevoelige medische gegevens en het gebruik van persoonsgegevens binnen de arbeidsrelatie.