Lees verder
In 2016 treedt een aantal nieuwe arbeidsrechtelijke wetten in werking. De VOB informeert u over de relevante wet- en regelgeving op het gebied van werkgeverszaken.

In januari zijn er wijzigingen in de Werkloosheidswet (WW), onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). De Wet Aanpassing Arbeidsduur is omgezet naar de nieuwe Wet flexibel werken.

In april wordt de Wet arbeid en zorg gewijzigd en vervangt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties de Verklaring arbeidsrelatie (VAR).

AOW

De AOW-leeftijd wordt vanaf 1 januari 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2019 in stappen van 4 maanden. Op 1 januari 2016 gaat de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd in werking. De wet vergemakkelijkt het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, maar verandert niets aan de cao Openbare Bibliotheken. Op grond van artikel 70, lid 1, sub f, van de cao eindigt het dienstverband van de werknemer nog steeds op de ingangsdatum van de AOW. Doorwerken kan dus alleen als werkgever en werknemer het daarover eens zijn.

De VOB zet de belangrijkste maatregelen uit deze wetten op Werkgeverszaken | Aankomende wetgeving.