Lees verder
Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden. Afhankelijk van de ontslaggrond moet u naar het Uwv voor een ontslagvergunning of naar de kantonrechter om ontbinding te vragen.

Voortaan heeft u geen vrije keuze meer tussen beide instanties.

Ontslag

Het Uwv oordeelt over ontslagaanvragen op grond van een bedrijfseconomische reden of bij langdurige arbeidsongeschiktheid.
De kantonrechter is bevoegd voor alle andere ontslagredenen.