Lees verder
Door hun dienstverlening voortdurend te vernieuwen, spelen de bibliotheken actief in op de veranderende behoeften van de maatschappij. De VOB biedt zijn leden een speciaal voordeel op gebruik van de Biblio Monitor en Certificering Monitor, twee software programma's voor kwaliteits- en organisatieontwikkeling, die uw bedrijfsvoering ondersteunen.

De Certificering Monitor is een pakket, exclusief beschikbaar voor VOB leden, gericht om beleid volgens certificeringsnormen te kunnen formuleren. Met het volledige pakket Biblio Monitor kunt u daarnaast digitaal jaarplannen SMART opstellen en de PDCA cyclus doorlopen. Voorbeelddocumenten zijn beschikbaar en u kunt beschikbare beleidsstukken van andere bibliotheekorganisaties gebruiken en aanvullen met uw eigen documenten.

Ledenvoordeel

Als lid van de VOB kunt u gebruik maken van de Biblio Monitor tegen een speciaal tarief. De Certificering Monitor is exclusief voorbehouden voor VOB leden. Beiden geven toegang tot de benodigde documenten van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB).

Monic Gierveld, over Biblio Monitor:

"In mijn functie als kwaliteitsmedewerker voor de regio en voor bibliotheek Hengelo heb ik Biblio Monitor leren kennen als een krachtig instrument om projectplannen te maken. Het levert ons een jaarwerkplan op en door de tussentijdse korte procesevaluaties van direct verantwoordelijken houden we met elkaar makkelijk zicht op de voortgang en ontstaat automatisch ons intern jaarverslag. Met Biblio Monitor kun je echt cyclisch werken en worden alle fases van de PDCA-cyclus goed hanteerbaar!"

Binnen enkele weken wordt u als lid van de VOB door Biblio Monitor persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheden.

Ga naar het dossier voor Ledenvoordeel | Biblio- en Certificering Monitor voor meer informatie.