Lees verder
Een kleine stap voor bibliotheekleden, een grote sprong voor de bibliotheken. Unaniem zijn de leden van de VOB akkoord gegaan met het voorstel van de VOB Inkoopcommissie voor het e-book pluspakket op de ALV.

Kern van het pakket is dat bibliotheken hun leden een pakket aanbieden van achttien e-book titels tussen de één en drie jaar oud voor een bedrag van € 20 per jaar. Dit tarief betaalt de lener extra voor het gebruik van streamed e-books.

Streamed e-books 

In de vergadering is stevig gediscussieerd over het e-book pluspakket. Het is beperkt in omvang, in techniek en in actualiteit. Toch is het nodig dat bibliotheken een aanbod hebben voor de leden van de bibliotheek die voorop lopen. De bibliotheken voorzien daarmee in de behoefte aan gestreamde e-book titels. De ledenvergadering heeft na de discussie unaniem ingestemd op ALV van 13 juni 2013 met dit voorstel.

Aanbod

Het starten met aanbieden is nu belangrijker dan streven naar een optimaal aanbod. De commissie Marketing van de VOB adviseert positief over het pluspakket van de VOB Inkoopcommissie. De lancering van het e-book pluspakket is in het najaar van 2013.