Lees verder
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs ook ingestemd met het nieuwe, gezamenlijke certificeringskader van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Samenwerkende POI's Nederland (SPN), Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Cultuurconnectie, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. Daarmee is het kader nu definitief vastgesteld en zal het medio 2018 in werking treden.

De SCOB zal dan een bredere groep organisaties gaan certificeren, ook start er een pilot voor de Taalhuizen.

Implementatie certificeringskader

In februari begint de SCOB met de implementatie van het certificeringskader en wordt de organisatie en dienstverlening op het kader afgestemd. Zo komt er bijvoorbeeld een digitale applicatie om het certificeringsproces efficiënt vorm te geven en vindt een aantal pilots plaats. De landelijke werving van auditoren start dit voorjaar. Vanaf medio 2018 zijn het certificeringsproces en de dienstverlening van SCOB volledig ingericht.

Certificering op maat

Het nieuwe kader geeft onder andere de mogelijkheid om certificering op maat toe te passen: bijvoorbeeld organisaties met meer functies in één keer te certificeren en voor kleinere organisaties een passende audit uit te voeren. SCOB zal regelmatig een nieuws-update verzorgen, zodat de achterbannen van de deelnemende organisaties op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met SCOB via directie@certificeringob.nl