Lees verder
Het deelplan bibliotheken 'Duurzaam vooruit' uit het sectorplan cultuur met van-werk-naar-werk-trajecten en loopbaan- en scholingstrajecten begint goed te lopen. Veel bibliotheken hebben zich aangemeld voor diverse trajecten. 

Er zijn nog steeds trajecten beschikbaar.

Graag willen we u er op wijzen om niet te lang te wachten met de start van de aangevraagde trajecten, omdat de trajecten voor begin februari 2017 moeten zijn afgerond om voor volledige co-financiering in aanmerking te komen.