Lees verder
De Nationale Bibliotheekpas is één van de sleutelprojecten binnen de branchestrategie 'de Bibliotheek levert waarde'. De projectgroep, onder leiding van Nicolette van Ham (SPN/Probiblio), heeft voor de ledenvergadering een voorstel uitgewerkt.

Programmamanager Coen van Hoogdalem licht het voorstel toe wat de branche gezamenlijk wil bereiken. Hij benadrukt dat bibliotheken met de Nationale Bibliotheekpas de landelijke uitstraling van een lokale voorziening gaan verzilveren. Sleutelbegrippen zijn de klant centraal en samenwerken.
De leden kwamen met allerlei aanvullingen die meegenomen worden in de verdere uitwerking. Ook de motie die Mirjam van den Bremen in bracht namens de bibliotheken Het Groene Hart, AVV, ZOUT, Lek en Ijssel, neemt het projectteam mee. De motie ging over dat alle bibliotheken aangesloten moeten kunnen blijven bij deze pas gezien het soms zeer grote verschil in financiering.

Nationale Bibliotheekpas

De Bibliotheek kent één lidmaatschap waarbinnen de klant zelf kiest welke dienstverlening hij wil afnemen. De bibliotheken werken samen op het gebied van gastlenen, abonnementenstructuur, leenvoorwaarden en tarieven.
Hoe we dat gaan realiseren, vormt de volgende fase in het sleutelproject. De ledenvergadering stemt in, na een discussie, met de uitgangspunten en geeft daarmee groen licht voor de volgende stappen.

Oproep

Het projectteam is op zoek naar bibliotheekdirecteuren en/of MT-leden voor de drie deelprojecten die met ons mee kunnen denken. Het gaat om deelprojecten:

  • tarieven 
  • marketing
  • operationele vaardigheden voor implementatie

Bekijk op de VOB/ALV de bijbehorende presentatie, motie en documenten.