Lees verder
Nanno Nanninga stopt met zijn werkzaamheden als voorzitter van de VOB cao-onderhandeldelegatie en daarmee het voorzitterschap van het COAOB.

Nanninga legt zijn functie per direct neer om gezondheidsredenen.

Het bestuur, het bureauteam en de leden van de cao-delegatie zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de VOB en daarvoor voor de WOB in de afgelopen jaren. Hij heeft veel werk verzet en resultaten geboekt binnen de Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB).
De VOB beraadt zich over zijn opvolging.