Lees verder
Met ingang van 29 oktober 2020 heeft Nanning Mol het voorzitterschap van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) op zich genomenen op voordracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Hij volgt Pauline Bouvy-Koene op die zich als voorzitter acht jaar heeft ingezet voor CBCT. In die periode heeft zij leiding gegeven aan de taakverbreding van CBCT met cultuurorganisaties en taalhuizen.

Nanning Mol stapt in op een moment dat het certificeringskader voor de Taalhuizen net in werking is getreden. Lees verder op certificeringsorganisatie.nl.