Lees verder
Dinsdag 27 november stemde de Tweede Kamer over moties die tijdens het wetgevingsoverleg OCW-begroting van het onderdeel cultuur zijn ingediend. 

Twee moties zijn relevant voor bibliotheken en deze zijn met algemene stemmen aangenomen. Het gaat om de volgende moties:

Bekijk het volledige overzicht van de ingediende moties of lees het ongecorrigeerde stenogram.