Lees verder
De Tweede Kamer nam op 21 november met algemene stemmen een motie over het terugdringen van laaggeletterdheid aan. Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) en Vera Bergkamp (D66) dienden deze motie in bij de behandeling van de cultuurbegroting 2018.

Terugdringen laaggeletterdheid

Met de motie wordt de regering verzocht bij de besteding van de bestaande middelen voor het terugdringen van laaggeletterdheid, betere samenwerking van organisaties en initiatieven die met moderne middelen of innovatieve aanpak een groot bereik onder de doelgroep hebben. En met inzet van brede expertise het terugdringen van laaggeletterdheid te activeren en in overleg te treden met relevante organisaties, zodat de samenwerking, het bereik en de kwaliteit van de alfabetiseringsactiviteiten toenemen.

Brief geletterde samenleving

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) stuurde over dit onderwerp eerder een brief aan de Tweede Kamer, waarin de Kamer werd verzocht de inzet voor bestrijding van laaggeletterdheid en het voorkomen van laaggeletterdheid door leesbevordering te verstevigen.