Lees verder
In juni 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijzigingen van onder meer de Participatiewet en de Wet educatie en beroepsonderwijs. 

Het gaat om het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra (kamerstuk 33911).

Laaggeletterdheid

Ook heeft de Kamer een motie (33911-17) van Tweede Kamerlid Van Meenen (D66) aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht tot een nationale aanpak te komen voor bestrijding van laaggeletterdheid bij ouderen. Met inbegrip van een intensievere samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), bibliotheken, zorginstellingen en zorgaanbieders. Door samenwerking met openbare bibliotheken komt er aansluiting met leescampagnes zoals Nederland Leest, de Boekenweek en de Nationale Voorleesdagen.