Lees verder
De Tweede Kamer nam op 21 november met algemene stemmen ook een motie aan waarmee de Kamer de regering verzoekt zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de aangekondigde midterm review over de positie van bibliotheken, een plan voor te leggen om de ambitie 'iedereen heeft toegang tot de bibliotheek' nader vorm te geven.

Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA) diende deze in bij de behandeling van de cultuurbegroting 2018.

Achtergrond van de motie

Lodewijk Asscher is van mening dat alle kinderen de kans moeten krijgen om in bibliotheken boeken te lezen, te leren over het nieuws en te luisteren naar muziek. Overwegende dat bibliotheken een geweldige plek zijn om je te laten inspireren door al het mooie dat cultuur te bieden heeft en constaterende dat steeds meer bibliotheken in kleine gemeenten sluiten en dat dit de sociale samenhang en de kansen van kinderen in die gemeenten schaadt.

Themacommissie VOB

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) zal met haar leden een themacommissie ‘Bibliotheken in kleine kernen’ in het leven roepen. Het doel van deze commissie is om de inbreng van de branche op dit terrein, in een advies aan de minister samen te brengen.