Lees verder
De nationale overheid is een internetconsultatie gestart over de Europese voorstellen voor hervorming van het auteursrecht. Reageren op de onderwerpen die de Europese Commissie heeft geagendeerd kan nog tot 1 december 2016.

Een soepele werking van het EU auteursrechtelijke kader in een vrije en veilige digitale eengemaakte markt, is het hoofddoel van de modernisering. Daarnaast zijn er vanuit de Europese Commissie drie subdoelen:

  • het mogelijk maken dat beschermde content in de EU grensoverschrijdend online toegankelijk wordt. Hierbij ligt de focus op TV en radioprogramma’s, Europese audiovisuele werken en cultureel erfgoed
  • het vergemakkelijken van digitaal gebruik van beschermde content in het onderwijs, bij onderzoek en ten behoeve van preservering van cultureel erfgoed in de eengemaakte markt
  • het bereiken van een goed werkende markt voor auteursrechten waar rechthebbenden op een eerlijke wijze kunnen onderhandelen met- en licenties verlenen aan exploitanten

De onderhandelingen over dit voorstel starten op 1 januari 2017.