Lees verder
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de werkgever onder meer de verplichting om werknemers tijdig informatie te verschaffen over de verwerking van diens persoonsgegevens, hiervoor heeft de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) een model privacyverklaring opgesteld.

Deze informatieplicht bestaat ook al in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar wordt vanaf 25 mei a.s. in de AVG aanzienlijk uitgebreid.

Werknemers en sollicitanten

Dit uitgebreide model privacyverklaring is bedoeld voor uw werknemers en sollicitanten. U dient zelf na te gaan of deze aansluit bij de situatie binnen uw organisatie. Zo nodig moet u de verklaring bijstellen.

Download hier het model in .pdf.

Informatieplicht

Het is niet nodig dat werknemers en sollicitanten hun instemming geven op de privacyverklaring. De verklaring is uitsluitend bedoeld om te voldoen aan uw informatieplicht. Het is voldoende als u de privacyverklaring voorafgaand aan het dienstverband aan de werknemer verstrekt en voorafgaand aan het sollicitatieproces aan sollicitanten verstrekt. Het is raadzaam om de privacyverklaring op te nemen in uw personeelshandboek voor zittend personeel.

Bekijk onze pagina Bedrijfsvoering | AVG voor meer informatie.