Lees verder

Op 1 september hebben we onze nieuwe collega Mirjam Bach verwelkomd. Zij gaat bij de VOB aan de slag als senior adviseur werkgeverszaken. Mirjam heeft in haar loopbaan veel ervaring met cao’s en andere werkgeverszaken opgedaan, onder andere bij de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen (NAPK). De laatste jaren was zij werkzaam voor de Sociaal-Economische Raad (SER) met de focus op bevordering van medezeggenschap en de arbeidsmarkt.

Foto

In haar vrije tijd leest Mirjam graag een historische roman of bezoekt zij een voorstelling, concert of expositie. Daarnaast sport Mirjam met enige regelmaat. Ook geniet ze graag van een lekkere maaltijd en een goed gesprek, liefst met haar gezin, familie en/of vrienden.

“Als kind verslond ik al boeken en was de bibliotheek mijn tweede huis. Ook als student bracht ik er veel tijd door. Om meerdere redenen kom ik er nu nog graag en draag ik bibliotheken een warm hart toe.
Bibliotheken vervullen een essentiële rol in onze samenleving. Zij nemen een sleutelpositie in als het gaat om taalvaardigheid, digitale vaardigheden, leesplezier en leesvaardigheid van jong en oud. Daarnaast is de bibliotheek een plek voor ontmoeting en verbinding.
Een voorwaarde voor het goed functioneren van openbare bibliotheken is, dat er voldoende competente en bevlogen medewerkers en vrijwilligers werken. Daarvoor is in ieder geval nodig dat de werkgeverszaken en collectieve arbeidsvoorwaarden op orde zijn. Deze dienen aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en in de bibliotheken en tevens de belangen van een divers scala aan VOB-leden te dienen.
Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van de ambities van de VOB voor en met de leden. In een klein en dynamisch team samenwerken met betrokken en professionele mensen, die eenzelfde missie delen. En dat in ‘de Oude Rechtbank’, waar ik als jonge advocaat zaken heb bepleit. Dat motiveert!”