Ga door naar hoofdcontent
NieuwsMinisterie van OCW investeert 74 miljoen in dBos en BoekStart  

Ministerie van OCW investeert 74 miljoen in dBos en BoekStart  

Maandag 30 oktober 2023

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stellen de komende drie jaar in totaal 74 miljoen euro beschikbaar zodat bibliotheken intensiever kunnen samenwerken met scholen en de kinderopvang. De bewindspersonen hebben dit op 30 oktober 2023 tijdens een schoolbezoek in Utrecht bekend gemaakt.  

Minister Paul: “Goed leren lezen is superbelangrijk en eigenlijk ook heel erg leuk. Door bibliotheken te laten samenwerken met scholen en kinderopvang zorgen we er tegelijkertijd voor dat het nog gemakkelijker wordt voor kinderen om vaak en veel boeken te lenen.”  

Staatssecretaris Uslu: “Bibliotheken zijn experts in lezen en leesplezier. Ze hebben veel kennis van de collectie, van de fasen en voorkeuren van lezers en kunnen een passend aanbod bieden. Als kinderen en jongeren echt opgaan in een verhaal dan boeit het boek en willen ze het in één keer uitlezen. En dat verbetert hun vaardigheden op het gebied van diep en kritisch lezen. Daarnaast is de bibliotheek de plek waar je altijd geïnspireerd raakt.” 

Impulsgelden voor nieuwe én bestaande samenwerking  

Concreet kunnen 1800 kinderdagverblijven en scholen voor het eerst gaan samenwerken met de bibliotheek. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen. Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning. De middelen kunnen al voor het huidige schooljaar worden ingezet. 

Klaas Gravesteijn, directeur VOB: “We zijn ontzettend bij met deze investering om de samenwerking tussen onderwijs en bibliotheken te versterken. Dit is een essentiële stap om te zorgen dat ieder kind in de kinderopvang, het voorschoolse, primair en voortgezet onderwijs kan rekenen op de expertise, collectie en ondersteuning vanuit de bibliotheek.” 

Meer informatie 

Bibliotheken ontvangen eind november meer informatie het tijdpad, de aan te vragen bedragen en de voorwaarden bij de diverse onderdelen van de Impulsregeling Masterplan basisvaardigheden 2023-2024 en de twee volgende schooljaren. De POI’s vervullen hierbij wederom een belangrijke rol. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Adriaan Langendonk, manager leesbevorderingsprogramma’s, alangendonk@lezen.nl