Lees verder
Op 7 mei 2014 heeft het VOB bestuur overlegd met minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Voorzitter Kars Veling bood bij deze gelegenheid het manifest Iedere gemeente een bibliotheek aan.

De minister zei bij deze gelegenheid dat ze zich in goed gezelschap bevindt met alle bekende Nederlanders die hun steun gaven aan de actie. Ook de minister maakt zich sterk voor de bibliotheek en vindt het openbaar bibliotheekwerk van groot belang voor de samenleving.

In het gesprek werden de volgende zaken besproken:

Elke gemeente een bibliotheek

Als gemeenten minimaal 100.000 inwoners zouden hebben, zou de minister de verplichting om in elke gemeente een bibliotheek te hebben, nog wel haalbaar achten. Onder de huidige omstandigheden is het niet haalbaar.
De minister staat wel open voor een meer procesmatige verplichting om het stelsel te bewaken. Als de Tweede Kamer dat wil, heeft de minister daar geen probleem mee.

Jeugdcontributie

De VOB pleit voor contributievrijdom voor de jeugd voor zowel fysieke als digitale bibliotheekdienstverlening. We willen geen drempels voor de jeugd.

Digitale Bibliotheek

De VOB constateert dat het begrip digitale bibliotheek, en wat men zich daarbij voorstelt, heel divers kan zijn. In de gesprekken met de Koninkljke Bibliotheek (KB) merkt de VOB dat de KB en Openbare Bibliotheek-wereld heel verschillende beelden hebben. Het bijelkaar brengen van die verschillende beelden en dat beeld omzetten naar dienstverlening aan de klant vraagt de komende periode nog veel aandacht. Het voornemen van de branche om een landelijke bibliotheekpas in te voeren wordt door de minister van harte toegejuicht. Op die manier wordt de verbinding van fysiek en digitaal optimaal gecombineerd.

E-lending

Uitgebreid wordt er stil gestaan bij leenrecht voor e-books. De minister kan dit niet via de Wsob regelen. Zij moet dit met haar collega van Justitie en Veiligheid opnemen. Ook in de EU zal er aandacht voor gevraagd worden. De WIPO bijeenkomst van vorige week heeft weinig voortgang gegeven op het dossier auteursrecht voor digitale media.
De VOB informeert de minister over de proefprocedure e-books die eind deze maand bij de Haagse rechtbank dient.