Lees verder
Minister Bussemaker heeft de schriftelijke vragen van de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beantwoord op 20 maart 2014.

In de nota naar aanleiding van verslag gaat de minister in op vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

In de nota constateert de minister dat het belang van de openbare bibliotheek breed gedragen wordt onder de verschillende fracties. En dat merendeel van leden van de fracties vragen stelt over de functies van de bibliotheek en de verhouding tussen de digitale en de fysieke bibliotheek.

In het dossier Belangenbehartiging/Bibliotheekwet vindt u informatie over het wetsvoorstel Wsob bij elkaar.