Lees verder
Op Prinsjesdag zijn de gegevens van de Onderwijs Cultuur en Wetenschap begroting 2017 openbaar gemaakt. In de cultuurbegroting zijn posten, die voortvloeien uit de bibliotheekwet (Wsob), opgenomen.

Voor Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is € 43.281.000 opgenomen. Dat bedrag wordt onderverdeeld in:

  • € 21.411.000 voor stelseltaken;
  • € 10.600.000 voor digitale openbare bibliotheek. Dit bedrag is voor de inkoop van e-content;
  • € 11.270.000 voor bibliotheekvoorzieningen voor mensen met een leesbeperking.

Meer informatie op Prinsjesdag.nl