Lees verder
De VOB heeft voor u de voornaamste maatregelen uit de Miljoenennota en de begrotingen 2014 op sociaal-economische thema's op een rij gezet die relevant zijn voor de bibliotheken.

De dossiers gaan in op plannen voor 2014 over lasten voor het bedrijfsleven en sociale zekerheid, arbeidsmarkt en pensioenen.
Houdt u er rekening mee dat het voornemens zijn waar nog nader over besloten moet worden. Maatregelen en cijfers zijn dus niet definitief.

Ook zijn enkele belangrijke wetsvoorstellen opgenomen die dit najaar ingediend zullen worden.

De dossierinformatie is verzameld door MKB Nederland.