Lees verder
Het merkteam houdt zich bezig met ontwikkelen, monitoren en toetsen van de landelijke huisstijl en het imago. In 2015 gaat het merkteam zich onder andere richten op de doorontwikkeling van de digitale huisstijl in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.

Daarnaast wil het merkteam bibliotheken ondersteuning bieden met informatie over mogelijke huisstijlalternatieven bij het samengaan met partners in een cultuurgebouw.

Merkteam

Nieuwe leden hebben zich afgelopen tijd aangesloten. Sinds maart 2015 is het merkteam weer op volle sterkte. Het merkteam bestaat uit Marjolein Pruim van de Rijnbrink Groep, Manon Balfoort van Bibliotheek Rivierenland, Mirjam Groenestein van ProBiblio, Rita van Muiswinkel van Bibliotheek Kennemerwaard en Stephanie Verhagen van de Koninklijke Bibliotheek.

Het merkteam is te bereiken via bieb-to-bieb en via mail.