Lees verder
Op 10 oktober 2014 heeft de regering in het memorie van antwoord gereageerd op vragen van Eerste Kamerleden naar aanleiding van het wetsontwerp Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

De vragen (voorlopig verslag) van de Eerste Kamer laten zich groeperen in de volgende onderwerpen:

  • Uitgangspunten
  • Rolverdeling overheden
  • Netwerk
  • Fysieke bibliotheek
  • Digitale bibliotheek
  • Overig

Op 14 oktober bepaalt de Eerste Kamer hoe het verdere proces zal lopen.