Lees verder
Alle bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om een ernstig datalek direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij een datalek is sprake van een inbreuk op de beveiliging waardoor persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking.

Datalek

Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand.

Doorgeven

Of organisaties verplicht zijn om een melding van een datalek te doen, hangt af van de ernst van het datalek. De VOB onderzoekt samen met verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer de mogelijke gevolgen van de wetswijziging voor onze branche en komt wellicht tot een verzekeringsaanbieding.

Meer informatie over de meldplicht datalekken is hier.