Lees verder
Naar verwachting gaat per 1 juli 2015 een toevoeging aan de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht worden namelijk de meldplicht bij datalekken en een wijziging van de bestuurlijke boete.

De VOB bestudeert samen met verzekeringsmakelaar Concordia de Keizer de mogelijke gevolgen van de wetswijziging voor onze branche en komt wellicht tot een verzekeringsaanbieding. Het onderwerp is urgent vanwege de wetswijziging, maar ook vanwege de sterke toename van het aantal meldingen van een cyber aanval. Recentelijk is een VOB-lid in het zuiden van het land slachtoffer geworden van een aanval van ransomeware met vermoedelijk een aanzienlijke schade tot gevolg.

Wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel voegt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) een meldplicht voor inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens toe. Met de meldplicht datalekken wil de regering de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperken en hiermee een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Kijk voor meer informatie op dossier Bedrijfsvoering | Meldplicht datalekken.