Lees verder
In 2015 zijn wij binnen de vereniging begonnen met een herpositionering van de vereniging. Meer dialoog met onze leden dat is wat het bestuur graag wil. Zo krijgen we een beter beeld van wat er leeft bij u.

Op 23 september is het nieuwe bestuur bij elkaar gekomen.

U, onze leden, bent aan zet!

We willen u graag raadplegen over wat u vindt dat uw Vereniging van Openbare Bibliotheken de komende tijd moet gaan doen.

De VOB houdt in oktober, als vervolg op de notitie VOB 3.0, een ledenonderzoek om de koers voor de komende jaren uit te zetten. De resultaten van het onderzoek worden besproken in drie regiobijeenkomsten in november o.l.v. voorzitter Marleen Barth. Zo kan het bestuur in de ledenvergadering van december een plan aan u voorleggen, gebaseerd op wat u belangrijk vindt.

Daarnaast zullen onze bestuursleden in november bespreken welke regio zij als aandachtsgebied gaan nemen. U kunt bij dat bestuurslid dan terecht als aanspreekpunt van de VOB. Dit doen we als toevoeging op het relatiebeheer van het verenigingsbureau.

Rol provincies in bibliotheekstelsel

Tijdens het IPO cultuur-overleg van 29 september was tijd ingeruimd voor de VOB. Marleen Barth heeft de bibliotheken daar gepositioneerd als partner in persoonlijke ontwikkeling en de rol van de provincies in het bibliotheekstelsel uitgelicht. Belangrijk daarbij was om de provincies ervan te overtuigen dat innovatie van bibliotheken en de netwerkinfrastructuur belangrijk zijn voor de ontwikkeling van mensen, voor sociale inclusie en leefbaarheid.

Vrijwilligers in cultuursector

Tijdens het voorzittersoverleg van de Federatie Cultuur (FC) is gesproken over vrijwilligers in culturele organisaties. Marleen Barth en Arthur Schellekens ontmoetten daar Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). De SER heeft beloofd nadere studie te doen naar het omgaan met vrijwilligers en de FC hierover te adviseren.
Onderwerp wat in de bibliotheekbranche aandacht heeft, is de verklaring omtrent gedrag (VOG). Deze is voor vrijwilligers in bibliotheken niet gratis, terwijl dat in andere sectoren wel zo is.

Bibliotheken zijn sterk geworteld in het culturele domein. Onze leden horen in toenemende mate ook bij educatie en maatschappelijk welzijn. Andere coalities, naast de samenwerking binnen de FC, kunnen relevant zijn. Dit maakt onderdeel uit van de nieuwe koers van de VOB.

Vereniging

De nieuwe statuten geven het bestuur de bevoegdheid project- en werkgroepen in te stellen. Het Marketingteam (klantregistratie, marketingplatform), Merkteam (landelijke huisstijl) en Campagneteam (landelijke campagnes) zijn eind september door het bestuur voor een jaar ingesteld. We gaan als vervolgstap samenwerking zoeken met de KB op het gebied van marketing.