Lees verder
De VOB peilt uw belangstelling voor de inzet van loopbaantrajecten uit het sectorplan Cultuur. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft co-financiering toegezegd, de zogenaamde Asscher-gelden. Het deelplan voor de bibliotheekbranche is gericht op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en van mobiliteit.

Het deelplan ‘Bibliotheken’ richt zich op loopbaantrajecten en van-werk-naar-werktrajecten.

Sectorplan Cultuur

Voor het sectorplan Cultuur van de Federatie Cultuur en de Federatie van Dutch Creative Industries is co-financiering toegezegd voor maximaal subsidiabele kosten van ruim 4,4 miljoen en co-financiering van maximaal 2,2 miljoen. De VOB heeft plannen ingediend ter grootte van 1,2 miljoen voor de branche bibliotheken.

Meer informatie

Lees meer in de brief ‘Loopbaanontwikkeling stimuleren in branche’ van de VOB. U kunt uw interesse doorgeven via het formulier ‘Interesse voor loopbaanontwikkeling’.

Met het aangeven van uw belangstelling gaat u nog geen verplichtingen aan. Als de belangstelling het aanbod overtreft, verdeelt de VOB de trajecten op een evenwichtige wijze over de belangstellenden.