Lees verder
De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de loonontwikkeling per 1 januari 2019.

De afspraken worden op 6 november in een principe-akkoord vastgelegd en op 6 december ter instemming aan onze leden voorgelegd.

Loonruimte

In lijn met de eerdere afspraken over de loonruimte van 1,75% uit de vierjarige cao, hebben de partijen de principe-afspraak gemaakt de lonen per 1 januari 2019 met 1,5% te verhogen. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd met 0,25% naar 3,25%.

Deze afspraken worden betrokken bij het afsluiten van de cao per 1 juli 2019.