Lees verder
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zet alle introducties en herijkingen van lokale stimuleringsregelingen op een rij in de ledenbrief 'Stimulering cultuur en sport in school en samenleving'.

De door het bestuurlijk overleg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vastgestelde Innovatieagenda 2016-2018, wordt genoemd als actuele informatiebron voor de lokale praktijk.