Lees verder
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) waardeert het dat minister Bussemaker in haar Wetsvoorstel ‘stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen’ (Wsob) de digitalisering van de bibliotheken regelt. In het nieuwe voorstel is echter de verantwoordelijkheid van elke stad en dorp om een volwaardige bibliotheekvoorziening aan haar inwoners te bieden niet opgenomen. Door bezuinigingen op het gemeentebudget dreigen steeds meer bibliotheken in stadswijken en dorpen te worden gesloten. De VOB doet daarom een oproep aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Tweede Kamer om deze gemeentelijke verantwoordelijkheid alsnog in de wet te regelen. Het wetsvoorstel voor de nieuwe bibliotheekwet is gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het wetsvoorstel dat 17 januari naar de Tweede Kamer is gestuurd ontbreekt de verantwoordelijkheid van elke stad en dorp om haar inwoners een volwaardige bibliotheek te bieden. 

De VOB doet daarom een oproep aan minister Bussemaker om deze gemeentelijke verantwoordelijkheid alsnog in de wet te regelen. Op 18 januari 2014 heeft de VOB hierover onderstaand persbericht verstuurd.

Bekijk de bijbehorende stukken op het dossier Belangenbehartiging/Wetsvoorstel.
Kijk op het dossier Belangenbehartiging/Bibliotheek in de media voor de aandacht in het nieuws.

——————————————————————————

“Lokale bibliotheek ontbreekt in nieuwe bibliotheekwet”

Elke gemeente een volwaardige bibliotheek

Elk jaar 70 miljoen bezoekers

Voor maatschappelijke participatie is de bibliotheek een essentiële voorziening: de samenleving kan niet functioneren als mensen niet kunnen lezen. En de bibliotheek speelt een belangrijke rol in het stimuleren van lezen. Momenteel bezoeken jaarlijks 70 miljoen mensen een bibliotheek. Deze mensen hebben behoefte aan een toegankelijke plek waar zij zonder verplichting naar toe kunnen gaan om zich te ontwikkelen, samen of individueel. De afgelopen jaren is het aantal jeugdleden gestegen. Op dit moment is twee derde van de jeugd tot 18 jaar lid van een bibliotheek. De bibliotheek ondersteunt het onderwijs en is ook voor volwassenen de plek waar ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Veranderende functie

Door hun dienstverlening voortdurend te vernieuwen, spelen de bibliotheken actief in op de veranderende behoeften van de maatschappij. De bibliotheek is daardoor tegenwoordig zoveel meer. Het is een laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke  plaats om anderen te ontmoeten, om te lezen, om te leren, om je te ontwikkelen en om wijzer worden. Het is daarnaast een van de weinige plaatsen waar de bezoeker geen commerciële verplichting heeft.

De VOB ondersteunt de minister bij haar inspanning om de digitalisering van de bibliotheken te stimuleren. Zodat bibliotheken mensen op nog meer manieren kunnen laten lezen.

Elke gemeente een bibliotheek

De bibliotheek vormt een essentieel onderdeel van de lokale samenleving. De VOB maakt zich zorgen over het feit dat bibliotheken uit dorpen en wijken verdwijnen. Door bezuinigingen op het gemeentebudget dreigen bibliotheken te worden gesloten. Dit betekent dat volwassenen niet meer kunnen deelnemen aan alfabetiseringsprojecten en kinderen niet langer spelenderwijs kunnen ontdekken welke boeken hen aanspreken en zo plezier in lezen krijgen. Ook het bibliotheekaanbod verschraalt. Het wetsvoorstel kan deze verschraling voorkomen wanneer in het voorstel wordt opgenomen dat in iedere gemeente een bibliotheekvoorziening nodig is.

—————————————————————————————— 

U kunt hier het persbericht als pdf downloaden.