Lees verder
Hoeveel beleidsruimte heeft de gemeente in het lokaal bibliotheekbeleid? De VNG heeft de nieuwe handreiking 'Lokaal bibliotheekbeleid' uitgebracht in het kader van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Hoe kan de lokale bibliotheek toekomstgericht worden gepositioneerd volgens de VNG? Welke inzet kan de bibliotheek doen op het sociaal domein?De handreiking is geschreven voor beleidsadviseurs van gemeenten.

De VNG heeft de handreiking toegelicht op regionale bijeenkomsten Wsob op 15 en 16 april in Eindhoven en Driebergen-Zeist.

Handreiking Lokaal bibliotheekbeleid

De handreiking kan door beleidsadviseurs van gemeenten gebruikt worden als:

  • een vraagbaak met uitleg over de Wsob, een toelichting op het werk van de landelijke instellingen in het netwerk en informatie over subsidies en verwante onderwerpen;
  • een richtingwijzer voor de nieuwe rol van de bibliotheek in het sociaal domein en als cultureel ondernemer, de positionering van de bibliotheek en de invulling van functies. Maar ook over visieontwikkeling rond de lokale bibliotheek en doelmatig en kostenefficiënt bibliotheekwerk.
  • een inspiratiebron door lokale en regionale voorbeelden te laten zien waar gemeente en bibliotheek tot passende afspraken zijn gekomen.

Bestuurlijk overleg

Op 16 april is er ook bestuurlijk overleg over dit onderwerp. Aan het bestuurlijk overleg nemen Jet Bussemaker (minister van OCW), Jeroen Kreijkamp (voorzitter VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport), Elvira Sweet (IPO portefeuillehouder), Lily Knibbeler (directeur Koninklijke Bibliotheek), Elco Brinkman (voorzitter algemeen bestuurscollege KB).  Ap de Vries (directeur VOB) en Kars Veling (voorzitter VOB) deel.