Lees verder

In zeven Living Labs onderzoeken bibliotheken, arbeidsmarktregio’s UWV en de stichting Lezen en Schrijven hoe we elkaar kunnen versterken. Zodat we mensen met weinig basisvaardigheden (zoals laaggeletterden) beter kunnen helpen met zoeken naar werk en het deelnemen in het arbeidsproces.

De Living Labs zijn opgezet in de regio’s Drechtsteden, Noord-Limburg, Flevoland, Midden-Utrecht, Groningen, Midden-Brabant en de Achterhoek.

Versnellingssessie

Op 20 september zijn onze deelnemende bibliotheken bij elkaar gekomen om de eerste ervaringen met elkaar te delen. Zij ervaren deze aanpak in Living Labs als prettig. Met elkaar pakken ze een vraagstuk op uit het landelijk netwerk met alle ruimte voor aanpak die past binnen een regio. En als het nodig is kunnen ze snel schakelen met het landelijk niveau.

Maria Sabel (projectleider Taal voor het Leven) deelde haar ervaringen. De kern van haar betoog was: "Niet te lang plannen maken, ga aan de slag en naar buiten toe. Voor laaggeletterden is de bibliotheek niet zo drempelloos als wij soms denken."

Samenwerking

Op 3 juni 2016 tekenden het UWV en de VOB een samenwerkingsovereenkomst om in een half jaar te bekijken hoe wij elkaar kunnen versterken samen met Stichting Lezen en Schrijven. Er zijn plannen van aanpak gemaakt en elke Living Lab is op zijn eigen manier gestart met het uitvoeren ervan.