Lees verder
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) heeft haar campagnereglement aangepast naar aanleiding van signalen van de VOB.

De CPNB voert campagnes ter vergroting van de publieksaandacht voor boeken en lezen zoals de Boekenweek, Kinderboekenweek, Maand van het Spannende Boek, Nederland Leest en de Nationale Voorleesdagen.

Campagnereglement

De VOB heeft met de CPNB een convenant afgesloten waarin geregeld is dat openbare bibliotheken aan deze campagnes meedoen. Daarvoor betaalt de bibliotheekbranche aan de CPNB jaarlijks een bijdrage van ruim 400.000 euro, die de VOB via haar contributie incasseert.
In het aangepaste campagnereglement is nu vastgelegd dat alleen leden van de VOB aan de campagnes mogen meedoen. Deze aanpassing was nodig, omdat er een nieuwe markt is ontstaan van aanbieders van bibliotheekfuncties. Deze partijen zijn niet lid van de VOB en betalen dus niet mee aan het convenant.