Lees verder
Op 4 juni debatteert de Tweede Kamer met minister Bussemaker over het actieprogramma 'Tel mee met Taal'. De VOB wil een reactie sturen naar aanleiding van de beleidsbrief aan de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer. Heeft u nog inbreng voor 'Tel mee met Taal'?

Op 6 maart stuurde minister Bussemaker (OCW) met de collega’s van SZW en VWS, de beleidsbrief Actieprogramma ‘Tel mee met taal’ naar de Tweede Kamer. In de beleidsbrief zetten de departementen de plannen voor taalbevordering en bestrijding laaggeletterdheid uiteen voor de komende periode. Met het programma is een bedrag van ruim € 50 miljoen gemoeid voor de komende drie jaar.

Voorgenomen reactie VOB

Heeft u nog inbreng voor ‘Tel mee met Taal’? Stuur een mail aan Francien van Bohemen voor 10 mei o.v.v. ‘Tel mee met Taal’. 
De VOB gaat aandacht vragen voor het voorkomen van taalachterstanden door de leesbevorderingsactiviteiten van bibliotheken. Daarbij staat het programma Kunst van Lezen centraal waarin Boekstart en de Bibliotheek op school worden uitgevoerd.
Verder zal aandacht worden gevraagd voor organisaties en initiatieven voor de uitvoering die bewezen hebben dat ze op dit terrein relevant zijn. Het ambitieprogramma van de Leescoalitie mag daarvan een goed voorbeeld zijn.