Lees verder
In de Openbare Bibliotheek Bijlmerplein in Amsterdam nam minister Ingrid van Engelshoven op 24 juni het gezamenlijke advies 'Lees! Een oproep tot een leesoffensief' van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur in ontvangst.

Leesmotivatie jongeren

Jongeren lezen minder en hun leesvaardigheid gaat achteruit. Dat heeft gevolgen voor hun functioneren op school, in de samenleving en uiteindelijk ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel. Hoe kunnen de leesvaardigheid en de leesmotivatie van jongeren worden verbeterd? Deze vraag staat centraal in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief‘.

Infrastructuur leesbevordering

De Vereniging van Openbare Bibliotheken is blij met het advies van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur. Het advies laat zien dat de infrastructuur rondom leesbevordering steviger moet. Samen met de Raden pleiten wij dan ook voor minder vrijblijvendheid en meer samenwerking, we hopen dat de minister dit advies omzet in beleid.

Leescoalitie

De Raden roepen op tot een actieve publiekscampagne voor het lezen en zien hier een rol voor de Leescoalitie. De Leescoalitie maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en pakt deze rol graag op, om er gezamenlijk alles aan te doen om de noodzakelijke verandering tot stand te brengen.

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum en de Vereniging van Openbare Bibliotheken en zet zich al sinds 2013 in om het belang en plezier van lezen voor alle Nederlanders onder de aandacht te brengen.

Lees het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief‘.