Ga door naar hoofdcontent
NieuwsLeenrechtvergoeding uitleningen dBos

Leenrechtvergoeding uitleningen dBos

Dinsdag 19 juli 2022

Op 11 juli 2022 zijn in het bestuurlijk overleg met Staatsecretaris Uslu van Cultuur en Media afspraken gemaakt over leenrechtvergoeding voor uitleningen via de Bibliotheek op school (dBos).

Er was de afgelopen jaren onduidelijkheid over de onderwijsvrijstelling voor de leenrechtvergoeding van boeken die in het kader van dBos aan leerlingen ter beschikking werden gesteld.  Dit leidde in een aantal gevallen tot discussie met Stichting Leenrecht, die namens rechthebbenden de leenrechtvergoeding int, met soms zelfs juridische procedures als gevolg.

Compensatie

In het bestuurlijk overleg van 11 juli is overeengekomen dat het ministerie van OCW een compensatie van 6 miljoen euro voor de voorbije periode betaalt. Daarnaast komt er een aanpassing van de auteurswet en stelt het ministerie jaarlijks 3,5 miljoen euro (indicatief) ter beschikking voor uitleningen via bibliotheken op scholen.

Klaas Gravesteijn, directeur van de VOB: “De openbare bibliotheken hebben baat bij een goed auteursklimaat en een rijk aanbod aan boeken voor de jeugd. Een juiste afdracht van de leenrechtvergoeding maakt daar onlosmakelijk deel van uit. Daarom zijn wij blij dat de onduidelijkheid over de verleningen via de Bibliotheek op school door het ministerie is weggenomen en zij daarnaast in de toekomst zorgdraagt voor de leenrechtvergoeding. Zonder de last van het verleden kunnen bibliotheken hun werk voortzetten en het netwerk van bibliotheken op school verder uitrollen. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gestimuleerd worden om meer te lezen. Want wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen, zich ontwikkelen en beter meedoen in de samenleving.”