Lees verder
De VOB heeft met Stichting Leenrecht afgesproken om de VOB-leden nog eens te attenderen op de uitleg over leenrecht en de onderwijsvrijstelling via een ledenbrief.

Zowel Stichting Leenrecht als de Vereniging van Letterkundigen (VvL) hebben zich tot de VOB gewend om hun zorgen kenbaar te maken over de snel afnemende incasso van leenrechtvergoedingen. Dit als gevolg van verdwijnen van vestigingen en het ontstaan van nieuwe samenwerkingsvormen tussen openbare bibliotheken en scholen.

Onderwijsvrijstelling

Het komt er op neer dat uitleningen die door een schoolbibliotheek worden verricht onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling, niet leenrecht plichtig zijn. Maar alle uitleningen die in, bij of voor een school plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de bibliotheek zijn wel leenrecht plichtig.

Bibliotheek op school

Voor de Bibliotheek op School (dBOS) hebben SIOB en Stichting Lezen een duidelijke leenrechtadvies in 2012 gemaakt over hoe het zit bij verschillende samenwerkingsvormen.