Lees verder
Veel van onze leden waren op 15 juni aanwezig bij onze ledendag 'Vrijwilligersbeleid'. Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en Humanitas deelden kennis vanuit hun praktijk over welke keuzen je kunt maken voor je vrijwilligersbeleid.

Verder gaf Lonneke Jans van Cubiss een eerste inkijk in het vergelijkingsonderzoek ‘Vrijwilligers in de bibliotheek in 2014 en 2017’. Dit onderzoek is in opdracht van Stichting BibliotheekWerk (SBW) gedaan en wordt na de verdiepingsslag gepubliceerd.

Vrijwilligersbeleid

Joost van Alkemade van NOV ging in op het profiel van vrijwilligers in Nederland. Een op de twee burgers doet enige vorm van vrijwilligerswerk, de grootste groep is tussen de 35 – 45 jaar en mensen boven 55 jaar maken de meeste uren. Verschillende krachtenvelden maakt nieuwe strategieën nodig, overheid wil dat je meer doet met minder geld. Hij gaat in op de strategische motivatie voor inzet van vrijwilligers. Elke functie kán gedaan worden door vrijwilligers, maar waar wil je deze inzet? Houd rekening met verschil in perspectief van jullie als instelling tegenover het perspectief van de motivatie van jullie vrijwilligers.

Daarna kwam Mirthe Biemans van Humanitas Nederland, zij hebben 24.000 vrijwilligers en 300 fte’s in dienst. Ze vertelt kort over de 4 kernwaarden van Humanitas en vraagt de zaal: "Waarom komen mensen bij jou vrijwilligerswerk doen?". Je vraagt als organisatie iets en zij bieden iets aan; "Waar zit je aantrekkingskracht in?". Ook Mirthe gaat in op de taakverdeling. Bij Humanitas gaat het erom dat de vrijwilliger floreert en de betaalde kracht ondersteunt. Daarnaast biedt je als organisatie iets voor je vrijwilligers. Zij ervaren dit als randvoorwaarden, het gaat vrijwilligers om hun intrinsieke motivatie.

Ledendag

Ga naar De VOB | Onze ledendag met alv voor de presentaties.

Bekijk foto’s van onze ledendag op Google Photo.