Lees verder
Tijdens het Ledencongres 2013 zijn de leden geïnformeerd over de voortgang van de branchestrategie 'De Bibliotheek levert waarde'.

De sleutelprojecten Nationale Bibliotheekpas en NBC+ liggen op schema. Het programma ‘De Bibliotheek onderneemt’ is bezig met het opstellen van een concreet programmaplan dat gepresenteerd gaat worden op de 3de werkconferentie.

Projecten

Voor de b-reader wordt nog gezocht naar een overall trekker van het project.
Met SPN voert de VOB verkennende gesprekken gezamenlijk marktonderzoek en ontwikkeling en/of inkoop van HR instrumenten.
De VOB neemt samen met BNL het initiatief om te komen tot een aanscherping van de positionering van bibliotheek.nl. Vooral de integratie van offline en online positionering krijgt daarin aandacht.

Werkconferentie 3

Medio oktober 2013 presenteren de samenwerkende partijen op werkconferentie 3 de concrete plannen.