Lees verder

Op 18 september kwamen onze leden, directeuren van bibliotheken en POI’s, naar onze bijeenkomst om over de evaluatie van de Wet stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) te praten.

Het was een geanimeerde bijeenkomst over de bibliotheekwet waar bij zo’n vijftig leden in kleinere groepen nader van gedachten wisselden over de wet en de behoeften van de branche. Naast onze leden was er een vertegenwoordiger van de KWINK-groep, en van de Raad voor Cultuur aanwezig.

Ledenbijeenkomsten

In het voorjaar zijn we op ledenbijeenkomsten in de regio aan de slag gegaan met dit onderwerp. We maakten nu een verdiepingsslag op de thema’s die als belangrijkst uit deze bijeenkomsten en onze peiling zijn gekomen. De thema’s waar we mee aan de slag gingen, zijn:

  • het gemeentelijk opdrachtgeverschap;
  • de vijf wettelijke functies;
  • de relatie tussen de fysieke en digitale bibliotheek;
  • innovatie en als laatste het netwerk en hoe dat functioneert.

Evaluatie Wsob

We gebruiken de opbrengsten uit alle bijeenkomsten en peiling om tot een standpunt over de evaluatie van de Wsob te komen. De verwachting is dat de evaluatie in het najaar naar de Tweede Kamer gaat.