Lees verder
De leden van de VOB hebben op de ledenvergadering van 11 december 2014 ermee ingestemd om nieuwe aanbieders van bibliotheekdiensten te respecteren als partijen op wat inmiddels een markt van bibliotheekfuncties genoemd kan worden.

Ze stellen daarbij als voorwaarde dat deze partijen gehouden zijn dezelfde voorwaarden te hanteren als de openbare bibliotheken moeten. Zodat er een level playing field ontstaat en er sprake is van eerlijke concurrentie.

Op voorstel van het bestuur aanvaardden de VOB leden een standpunt over de nieuwe marktontwikkelingen, dat uitgaat van acceptatie van nieuwe aanbieders van bibliotheekfuncties ofwel nieuwe toetreders op de markt van bibliotheekvoorzieningen.

Lees meer over het standpunt op De Branche/Level Playing Field (rechtsboven inloggen).